ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Запознайте се с нашата Политика за поверителност. Целта ни е да установим добри и дълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата на доверие. Спазваме принципите на законност, честност и прозрачност.

Нашият стремеж е да запазим и защитим Вашите лични данни.

За тази цел изготвихме „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт www.thronit.com

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и урежда правилата на Инвайтико ЕООД относно събирането, обработването, ползването и съхранението на личните данни. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ. Чрез него искаме да ви уведомим за начина, по който обработваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Настоящата Политика цели „АДМИНИСТРАТОРЪТ” да:

 • бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
 • защитава правата на нашите потребители;
 • начина на съхранение, обработване и защита личните данни на физическите лица да е прозрачен;
 • установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване, случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни;

ИНВАЙТИКО ЕООД , съгласно ЗЗЛД, е “АДМИНИСТРАТОР” на лични данни и събира и обработва определена информация на физическите лица за постигане на определена цел и във връзка с ползването на предоставените от нас услуги и продукти.

Тази информация се отнася до всички физически лица, потребители на сайта, с които „АДМИНИСТРАТОРА” си взаимодейства. Това са именно потребители, клиенти, компании за осъществяване на реклама на определен бранд и посетители на сайта.

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни урежда начина на събиране, обработване и съхранение на лични данни на регистрираните потребители, в съответствие с правните изисквания на Регламент 2016/679.

Фирма ИНВАЙТИКО ЕООД, която управлява уебсайт www.thronit.com, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу, за краткост „данни“, се считат за строго поверителни. За тяхното съхранение са предприети мерки и механизми, с които им се осигурява защита от неправомерно обработване или злоупотреба. При тяхното събиране и съхранение се спазват всички приложими законови разпоредби.

 

I. Обхват

Настоящата Политика за поверителност се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребители/клиенти и компании. Обработват се на електронен носител, като отчетните регистри са установени в съответствие с Политиката, Българското законодателство и чл. 30 от Регламент 679/2016.

I I. Събиране на лични данни

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. „АДМИНИСТРАТОРЪТ” събира лични данни по отношение на следните категории лица:

 • потребители/клиенти

I I I. Цели на събирането на лични данни:

„АДМИНИСТРАТОРА” събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

 • за изпълнение на дейности, свързани със сключване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения;
 • за регистриране на потребител;
 • за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, имейл или по всякакъв друг законосъобразен начин;
 • за изпълнение на поети ангажименти от страна на „АДМИНИСТРАТОРА”
 • за комуникация във връзка с постигане на определената цел;
 • за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията на служебните си и договорни ангажименти, по които „АДМИНИСТРАТОРА”е страна;
 • За изпращане на лични данни до институции и администрация, във връзка с приетите правила за отчетност;
 • за да осигури коректност при изпълнение на поет ангажимент и с цел подобряване на услугите си и обратна връзка;
 • Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите продукти.

Получавате информационен бюлетин по имейла или телефонно обаждане за обратна връзка, които представляват търговско съобщение.

Вие можете по всяко време да прекратите тези търговски съобщения. Изпратете съобщение с ОТКАЗ на имейл info@thronit.com или се свържете с Администратора на телефон: 0884717176

 • При покупка на продукт или участие на наше събитие

Ние обработваме Вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетия от нас ангажимент и с цел подобряване на нашите услуги.

Участвайки в уебинари, онлайн курсове или закупуване на други дигитални продукти, лицето декларира, че доброволно предоставя лични данни под формата на образ и споделена чувствителна лична информация, която може да стане предмет и достояние на трети лица. Като например участници в онлайн тренинги, курсове, уебинари или потребители закупили онлайн продукта.

Независимо от къде сте направили Вашата регистрация за участие или поръчка за покупка на продукт – от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходими за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на поетия ангажимент, свързан с покупка на продукт или участие на наше събитие. Предоставянето на необходимите лични данни се обработват и използват на правно основание за издаване на счетоводен документ.

IV. Какви лични данни събираме за Вас?

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

При попълване нашата контактна форма:

 • Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име и/или телефон

Получаване на информационен бюлетин или обаждане, с цел да  се информирате за нашите събития, промоции, услуги и продукти и подобряване на нашите услуги – обратна връзка, ние събираме:

 • Име и данни за контакт – имейл адрес  и/или телефон

При закупуване на предлаганите от нас продукти и услуги:

 • Данни, произтичащи от действащия договор при закупени продукти
 • Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, адрес на доставка, телефонен номер, банкова сметка (ако плащате по банков път).
 • Демографски данни, данни за пол, дата на раждане, държава.
 • Образ и звук

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение. С цел да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

Регистрирайки се на нашия сайт, Вие декларирате, че предоставяте доброволно вашите лични данни и че сте запознати с Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Политика относно Бисквитки

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта – https://thronit.com/

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Използваме Бисквитки, за да функционира правилно кошницата и за да завършите своята поръчка възможно най-лесно. Чрез Бисквитки се запомнят на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате и получавате  информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес.

Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните – „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните, т.е. „persistent cookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните. Времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър.

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на: Chrome ; FirefoxInternet ExplorerAndroidIphone и Ipad

V. Правно основание

Личните данни се събират и използват основателно – законосъобразно, договорно или доброволно, чрез регистрация на сайта или декларация от страна на субекта на личните данни.

Ние следваме принципите, предвидени в РЕГЛАМЕНТА: законност, прозрачност и отчетност.

Следвайки принципите:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни, законни  и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са минимизирани до необходимото, за да бъдат изпълнени целите, за които се обработват;
 • личните данни се съхраняват при „АДМИНИСТРАТОРА”, което позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност. Това включва защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Прозрачност и условия за упражняване на правата на лицата предоставящи данни:

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя информация на лицата в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” се стреми да гарантира, че лицата са запознати относно обработваните лични данни, основанието, на което се обработват, целите, за които се обработват и за правата, които могат да упражнят.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя на лицата безплатно информация относно действията предприети във връзка с искане, относно правото им на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост, възражение и автоматизирано вземане на решения, без ненужно забавяне в срок от един месец от получаване на Заявлението.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на Заявленията.

 

VI. Какви са Вашите права свързани с нашата политика за поверителност?

Общият регламент относно нашата политика за поверителност и защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването им. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, Вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като прочетете по-долу.

Чрез настоящата Политика за поверителност Ви информираме като субекти на лични данни за Вашите права и начинът, по който може да ги упражните:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи, като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт или от който сте изпращали писма към нас. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност, като изискваме допълнителна информация за потвърждаването.

Такси. Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец. Когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще Ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да Ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така Вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Право на достъп на лицата:

Всяко лице има право да получи от „АДМИНИСТРАТОРА” потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него. Ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни

Това можете да направите, като ни изпратите запитване в свободен текст на info@thronit.com

За да удостоверите вашата самоличност, е необходимо да предоставите едно или няколко от следните данни: две имена, email адрес, телефонен номер.

Право на коригиране:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има право да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването лицето има право непълните лични данни да бъдат допълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има правото да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне за бъдещ период, когато:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на “АДМИНИСТРАТОРЪТ” изтрива личните данни за бъдещ период, без искането на СЛД да засяга предходен период, когато съхранението на определено досие е засегнато от определен срок.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните Ви данни, ако обработването им се изисква:

 • За да се изпълни законово задължение; или за да се установи, упражни или защити правна претенция;
 • Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането Ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, Вие трябва да знаете, че процесът на изтриване на данни е необратим процес.

Право на ограничаване на обработването:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОР” има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • точността на личните данни се оспорва от лицето, за срок, който позволява на „АДМИНИСТРАТОРА” да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

Когато обработването е ограничено съгласно горния параграф, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение. само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването и защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице, както и поради важни основания от обществен интерес. Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, „АДМИНИСТРАТОРЪТ” го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас;
 • и обработването се извършва с автоматично средство.

Вземане на автоматични решения

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

 • поражда правни последици за Вас;
 • или Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

 • ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
 • е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи;
 • или се базира на Вашето изрично съгласие.

Право на възражение:

Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него.

В този случай „АДМИНИСТРАТОРЪТ” прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Жалби

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525 Email: kzld@cpdp.bg Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Напомняме ви, че можете да се свързвате с нас по всяко време, като изпращате своето искане по електронна поща до адрес: info@thronit.com

Вие може да упражните горепосочените  права, като изпратите заявление със свободен текст до АДМИНИСТРАТОРА на имейл Info@thronit.com

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработването на Вашите лични данни и да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или изтриване на личните данни на имейл Info@thronit.com или на телефон 0884717176.

Унищожаването, заличаването или изтриването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и/или изтичане на законовото основание.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай Вашите лични данни ще бъдат заличени, ако е изтекъл законовият срок, за който ИНВАЙТИКО ЕООД е задължена да ги съхранява.

В случай, че пожелаете изтриване и заличаване на Вашите данни, ние няма да използваме Вашите електронни контакти, докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент или потребител.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уебсайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта thronit.com и с цел реклама на дружество.

Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.

Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за Вас би имала правни последици.

 

VII. Технически и организационни мерки на политика за поверителност 

АДМИНИСТРАТОРЪТ” е предприел мерки за защита както технически, така и физически, и организационни, с цел за защита от незаконни форми на обработване на личните данни.

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.

Непрекъснато оценяваме сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да:

(a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване;
(б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата ни;
в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване. Освен това гарантираме, че всички данни за плащанията са кодирани чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 

VIII. Трансфер на лични данни

Чрез разпоредбите на чл. 45-50 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 се ограничава свободния трансфер/обмен на лични данни с получатели в трети страни и международни организации (такива извън ЕС и ЕИП) в определените в РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 Трансфер като забранени хипотези.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за услуга, въз основа на законен интерес. Както и ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните, на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни представители и държавни органи.

ИНВАЙТИКО ЕООД може да предостави лични данни на трети страни, когато има основание за това. Случаите са, когато това се изисква със закон или данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване от трета държава или на международна организация, се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламент 2016/679.

Разпоредбите се прилагат, за да се направи необходимото нивото на защита на физическите лица, да не се излага на риск. Предаване на лични данни на трета държава или международна организация може да има. Възможно е, ако Комисията реши, че тази трета държава, територия или един или повече конкретни сектори в тази трета държава, или въпросната международна организация осигуряват адекватно ниво на защита.

За такова предаване не се изисква специално разрешение. При оценяване на адекватността на нивото на защита Комисията отчита по-специално следните елементи:
 • върховенството на закона, спазването на правата на човека и основните свободи, съответното законодателство
 • наличието и ефективното функциониране на един или повече независими надзорни органи във въпросната трета държава или на които се подчинява дадена международна организация, отговорни за осигуряване и прилагане на правилата за защита на данните
 • международните ангажименти, които съответната трета държава или международна организация е поела, или други задължения, произтичащи от правно обвързващи конвенции или инструменти. Както и от участието ѝ в многостранни или регионални системи, по-конкретно по отношение на защитата на личните данни.

В ИНВАЙТИКО ЕООД  НЕ се извършва трансфер на лични данни от работодател към друг субект, компания на страни извън ЕС.

Всички лични данни ИНВАЙТИКО ЕООД  счита за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби. Предприети са всички необходими мерки-физически, технически и организационни. Стреми се да гарантира сигурността при събиране, обработване, съхранение, архивиране и предаване на трети страни на данните.

Регламентирани са целите и основанията за тяхното събиране и обработване, сроковете на съхранение и механизмите, който се използват, в съответствие с изискванията на Регламента и Българското законодателство. ИНВАЙТИКО ЕООД  по силата на договор предоставя лични данни на инфлуенсъри и компании, с цел включване в предложение за кампания на определен бранд и/ или рекламиране на определен бранд или с цел получаване на бюлетин.

Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, АДМИНИСТРАТОРЪТ незабавно приема действия, съгласно приета Процедура за нарушения и уведомление за нарушения.

Унищожаване

Документи, съдържащи лични данни се съхраняват от „АДМИНИСТРАТОРА” в законоустановените срокове. След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, се унищожават по реда на приета Процедура за унищожаване на документи П04.

 Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас тук или директно на имейл: info@thronit.com

Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им. За повече информация обадете се на тел: 0884717176 или изпратете заявление.

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и  това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност. Винаги отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт. Любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието.